Kleinoogrog

Wetenschappelijke naam: Raja microocellata
Andere namen: bastaardrog, wilde keelrog, Small-eyed Ray (UK), raie melee (FR) 

Verspreiding: Noordoost- Atlantische Oceaan (rond Britse eilanden tot Marokko)  

Kenmerken:

  • Zoals de naam het al doet vermoeden, heeft de soort opvallend kleine ogen. De staart is iets korter dan de het lichaam. De rugzijde is licht zandbruin van kleur en er zijn lichte strepen, stippen en vlekken aanwezig op de rugzijde. 
  • De kleinoogrog wordt max. 90 cm en heeft een voorkeur voor zandsubstraten. De soort is kwetsbaar voor overexploitatie door zijn beperkte verspreiding en door zijn late geslachtsrijpheid.  
  • Er is geen gerichte visserij op de soort, maar de soort wordt wel als bijvangst gevangen in sleepnetvisserij. Bij sportvissers is dit een populaire soort.  

Bron: HAROKIT (2015)