Grootoogrog

Wetenschappelijke naam: Leucoraja naevus
Andere namen: koekoeksrog, wilde rog, bloemetjesrog, Cuckoo ray (UK), Raie Fleurie (Fr), Kuckucksroche (De)

Verspreiding: Noordoost- Atlantische Oceaan en westen van Middellandse zee

Kenmerken:

  • De rugzijde van de grootoogrog is ruw en lichtgrijs tot bruin van kleur. Opvallend is de zwart met gele oogvlek die aanwezig is op iedere borstvin (vleugel). 
  • De grootoogrog is kleiner dan andere roggen (max. 75cm) en wordt vooral aangetroffen op dieptes van 200 m.  
  • Omdat deze soort klein is, vroeger geslachtsrijp wordt en meer nakomelingen per cyclus voortbrengt is de grootoogrog minder kwetsbaar voor overexploitatie.    
  • Op deze soort wordt niet gericht gevist, maar is wel geliefd bij sportvissers.  

Bron: Dutch Shark Society en HAROKIT (2015)