Rayscan: een app voor identificatie van roggen

RayScan is een automatische soortherkennings app die hulp biedt bij het determineren van Europese roggensoorten. De app werd ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek met de steun de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid.

Sommige roggensoorten zijn moeilijk te herkennen, met de RayScan artificial intelligence app gaat het determineren erg eenvoudig. Je neemt een foto met jouw smartphone van een rog, waarna de app de roggensoort identificeert.

De RayScan app is beschikbaar in de Play Store en de App Store.

Indien je interesse hebt om als testgebruiker deel te nemen aan het project kan je het contactformulier invullen.